29.3.2018 Karapurolla

Koskikara on pienikokoinen töpäkkä varpuslintu. Väriltään se on mustanruskea lukuun ottamatta valkeaa väriä kurkun ja rinnan alueella. Kymenlaaksossa lintulaji on säänöllinen talviasukas virtaavien sulavesien äärellä. Pesiintään viittaavia havaintoja ei alueeltamme kuitenkaan ole havaittu. Koskikara luokitellaan esiintyvyydeltään Suomessa vaarantuneeksi lajiksi.
 

Koskikaran lentäminen on suoraviivaista ja nopeaa. Pyöreiden siipien iskut suristavat vauhdilla linnun vaihtaessa ruokailupaikkaa puron varrella.
 

Koskikara sukeltaa vedestä ravinnokseen hyönteisten toukkia, äyriäisiä, nilviäisiä ja jopa kalanpoikasia.
 

Sukelluksissa eteneminen tapahtuu lyhyiden siipien avulla meloen ja välillä pohjaa pitkin kävellen.
 

Kuvakulmissa kannattaa suosia matalia tasoja. Pilkkijakkara ja jalusta ovat kuvaajan "pitkän pinnan" ohella suositeltavia.
 

Suljinaikojen täytyy olla nopeita (esim.1/2000-1/3200s) jotta liike saataisiin pysähtymään. Valon määrä muodostuukin usein ongelmaksi varjoisien purojen äärellä
 

Koskikarat pyrkivät hyvän ruokailupaikan löydettyään häätämään lajitoverit pois lähireviiriltään. Kevään lähestyessä käytös alkaa kuitenkin muuttua ystävällisemmäksi ainakin vastakkaista sukupuolta kohtaan ja kirkassointinen visertely kantautuu usein kosken pauhun yli. Viimeistään huhtikuun alkupuolella linnut muuttavatkin takaisin pesimäalueilleen Pohjois-Suomen ja etenkin Norjan vuoristopurojen ääreen.


[ <<< KuvaBlogi ]